Brandstof voor bedrijfsvoertuigen in de toekomst

Brandstof voor bedrijfsvoertuigen van de toekomst

Beheerders van bedrijfsvoertuigen staan onder druk om hun winstmarges te behouden, maar tegelijktertijd te voldoen aan emissieregels. Daarom wegen velen onder hen de potentiële voordelen af om van traditionele diesel naar alternatieve brandstoffen over te stappen.

Types van alternatieve brandstoffen:

We verwachten dat het aandeel van alternatieve brandstoffen steeds groter zal worden in de energiemix van bedrijfsvoertuigen. De grootste kanshebbers zijn:

 • biobrandstoffen,
 • vloeibaar aardgas (LNG),
 • gecomprimeerd aardgas (CNG),
 • elektricteit

Deze alternatieve brandstoffen kunnen hernieuwbaar zijn, afhankelijk van de bron van de gebruikte brandstoffen of energie.

Total cost of ownership

Alvorens over te schakelen op alternatieve brandstoffen, is het belangrijk om factoren in overweging te nemen als

 • De kost van het voertuig
 • De beschikbaarheid van brandstof
 • De totale afstand
 • De trajecten
 • Het gemiddelde aantal afgelegde kilometres

Een Total Cost of Ownership (TCO)-analyse kan helpen om de beste brandstof- en voertuigmix voor een wagenpark te bepalen.

De toekomst van diesel

Alternatieve brandstoffen zijn veelbesproken, maar toch zal diesel een belangrijk deel van de brandstofmix voor grote bedrijfsvoertuigen blijven uitmaken.

Fabrikanten van motoren blijven investeren in de ontwikkeling van dieselvoertuigen om bij te dragen aan een lagere uitstoot van fijnstof en stikstofoxide. Tegelijkertijd blijven toonaangevende oliemaatschappijen investeren in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties van diesel te verbeteren. Zo heeft ExxonMobil bijvoorbeeld de brandstof Esso Diesel Efficient™ ontwikkeld. Deze brandstof is ontworpen om afzetting op de brandstofinjectoren te reinigen en zo de motorprestaties te verbeteren.

Testen bij Millbrook, een van de grootse faciliteiten ter wereld voor het uitvoeren van onafhankelijke brandstoftests, hebben uitgewezen dat de Esso Diesel Efficient™ brandstof bijdraagt tot het verlagen van de uitstoot2: 10% NOX, 22% PM en 2,8% CO2, en het brandstofverbruik met gemiddeld 2,8% verbetert.

Brandstofmix kenmerkt de toekomst

De infrastructuur voor de levering van alternatieve brandstoffen staat nog in de kinderschoenen, waardoor diesel op middellange termijn de meest voor de hand liggende brandstofkeuze blijft. De emissievoorschriften worden echter steeds strenger, daarom is het belangrijk dat beheerders van bedrijfsvoertuigen een betrouwbare brandstofleverancier kiezen met wie ze samen een optimale brandstofoplossing voor hun bedrijf kunnen uitwerken.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Verklarende woordenlijst:

alternatieven voor traditionele fossiele brandstoffen

Hernieuwbare energie is energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen. Voorbeelden hiervan zijn zonlicht, aardwarmte, wind, getijden, waterkracht en duurzame vormen van biomassa.
Biomassa is organisch material dat afkomstig is van levende of recentelijk levende organismen, zoals hout, afval en brandstoffen op dierlijke of plantaardige basis. Biomassa moet doorgaans voldoen aan bepaalde duurzamheidscriteria die in de wetgeving zijn vastgelegd om als een bron voor hernieuwbare energie te worden beschouwd.
Biodiesel is brandstof die bestaat uit monoalkylesters van langketenige vetzuren uit plantaardige oliën of dierlijke vetten. Ze worden meestal gemaakt van hernieuwbare organische grondstoffen zoals soja-of koolzaadolie, dierlijke vetten, afval van plantaardige oliën of microalgenolie. Een voorbeeld van biodiesel is FAME.
FAME staat voor fatty acid methyl esters, bestaat uit methylesters van vetzuren en is een soort biodiesel die wordt gemaakt door plantaardige oliën en vetten (biomassa) te veresteren met methanol. FAME wordt gewoonlijk gemengd met traditionele diesel, tot de wettelijk voorgeschreven grenswaarden (bv. Fuel Quality Directive), de brandstofspecificaties en/of de aanbevelingen van de voertuigfabrikanten.
Een biobrandstof is een brandstof of een bestanddeel van brandstof op basis van biomassa. Voorbeelden zijn bio-ethanol, biodiesel, waterstofbehandelde plantaardige olie (HVO) en biogas. Biobrandstoffen kunnen worden gemengd met conventionele brandstoffen op basis van aardolie (B7-diesel is bijvoorbeeld een mengsel dat tot 7% biodiesel of FAME bevat).
HVO staat voor hydro-treated vegetable oil, is waterstofbehandelde plantaardige olie, die wordt gemaakt door plantaardige en dierlijke oliën en vetten met waterstof te behandelen. HVO kan ook worden aangeduid als hernieuwbare diesel en kan worden gemengd met gewone diesel. In tegenstelling tot FAME bevat HVO geen zuurstof, en kan het ook zonder gewone diesel in dieselvoertuigen gebruikt worden, mits goedkeuring van de voertuigfabrikant1.
Aardgas is een complex gasvormig mengsel van koolwaterstoffen, voornamelijk methaan, maar bevat doorgaans ook ethaan, propaan en hogere koolwaterstoffen en onbrandbare gassen zoals stikstof en kooldioxide.
LNG is aardgas dat vloeibaar is gemaakt voor opslag of transport. Het moet worden opgeslagen in cryogene (lage temperatuur) tanks met een temperatuur van minder dan -162°C, waardoor het aardgas vloeibaar blijft. LNG kan uit fossiele of biomassabronnen (biomethaan) gemaakt worden.
CNG is een aardgas dat onder druk wordt gezet en bij omgevingstemperatuur wordt opgeslagen. Het gas wordt gecoprimeerd tot ~1% van het volume dat het zou hebben bij atmosferische druk. CNG kan zowel van fossiele als van biomassabronnen (biomethaan) vervaardigd worden. CNG kan worden gecomprimeerd uit het standaardgasnet of worden omgezet uit LNG (vloeibaar aardgas).

1De brandstofvereisten van de fabrikant van het voertuig moeten steeds nagegaan worden alvorens 100% HVO te gebruiken.

2Onafhankelijke tests werden uitgevoerd bij Millbrook Proving Gound Ltd., Verenigd Koninkrijk

 • Vergelijking van de prestatie van Esso™ diesel zonder additief met Esso Diesel Efficient™ brandstof in zware voertuigen
 • Gebruik van vrachtwagens van derden (Euro III- en Euro V -specificaties) 
 • Afgelegde afstand: ongeveer 177.000 km 
 • Metingen gedurdende 5 maanden van de dagelijkste activiteiten op de weg (snelweg, landelijke en stedelijke omgeving)
 • Vrachtwagens werden op regelmatige basis van de weg genomen om ze te testen in een lab
 • Testresultaten variëren van 2,1% tot 3,4% minder brandstofverbruik

Millbrook heeft expertise in automobiel-, test- en drijfkrachttechnologie en is een pionier in het ontwikkelen van koolstofarme systemen (ISO-certification – ISO 17025, ISO 9001 en IS0 14001)

De claims over Esso Diesel Efficient™ brandstof zijn gebaseerd op tests (intern of door een derde) van voertuigen en/of motoren, tests in het laboratorium en/of vak-of wetenschappelijke literatuur. De basis voor de vergelijking van alle claims is Esso™ diesel zonder additief. Voertuigtype, motortype, rijgedrag en anderen factoren hebben ook een impact op brandstof-en voertuigprestaties, uitstoot en brandstofbesparing. Esso Diesel Efficient™ brandstof mag worden gebruikt in lichte en zware voertuigen, maar de resultaten kunnen variëren. De tests rond brandstofbesparing werden in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd met vrachtwagens.

Contactinformatie

Polderdijkweg 3
2030 Antwerpen, Belgium

Graaf Engelbertlaan 76
4837, DS Breda, The Netherlands