Esso Diesel Efficient B20 vrachtwagen
Esso Diesel Efficient B20

Waar lagere koolstofintensiteit en goede prestaties samenkomen

Esso Diesel Efficient™ B20 is een nieuw brandstofmengsel dat bestaat uit maximaal 20% biodieselbrandstof. Het is speciaal ontworpen om de motor van uw vrachtwagen schoner te houden en de uitstoot van broeikasgas gedurende de gehele levenscyclus te helpen verlagen*, terwijl het tegelijkertijd de prestaties verbetert en de kracht herstelt die verloren gaat vanwege afzettingen.
Een brandstof met lagere koolstofintensiteit

Een brandstof met lagere koolstofintensiteit

Een 2,4% lagere BKG-intensiteit (broeikasgasuitstoot) gedurende de levensduur vergeleken met conventionele diesel*

Hoogwaardige brandstof

Hoogwaardige brandstof

Schonere injector voor verbeterde prestaties**

Klaar om te tanken

Klaar om te tanken

Controleer de handleiding van uw voertuig of volg het advies van de voertuigfabrikant over het gebruik van B20-brandstof (diesel die max. 20% FAME bevat). Esso Diesel Efficient™ B20 voldoet aan NBN EN 16709.

Product testen

Vragen en antwoorden

1. Is Esso Diesel Efficient™ B20 geschikt voor mijn vrachtwagen?

Controleer de handleiding van uw voertuig of de website van de fabrikant om te zien of B20 geschikt is voor gebruik in uw voertuig.

2. Is Esso Diesel Efficient™ B20 geschikt voor al mijn voertuigen?

Conform NBN EN 16709 is het gebruik van dieselbrandstoffen met een gehalte van meer dan 10% bio-inhoud/biobrandstof uitsluitend toegestaan voor gebruik in lichte of zware vrachtwagenparken in eigen beheer.***

3. Waar kan ik Esso Diesel Efficient™ B20 bestellen?

Klanten die een tankfaciliteit op eigen terrein hebben voor hun wagenpark in eigendom en eigen beheer, kunnen Esso Diesel Efficient™ B20 bestellen bij een geautoriseerde Esso reseller. Een volledige lijst van resellers vindt u hier.
Als u een geautoriseerde Esso reseller bent, kunt u contact opnemen met uw Esso Sales Account Manager.

Onze aanbevelingen

Aan de slag

Net als bij de opslag van elk type brandstof, is het belangrijk om de regels voor tankonderhoud en brandstofopslag zorgvuldig te handhaven. U verkrijgt de beste prestaties uit Esso Diesel Efficient™ B20 wanneer u de tanks regelmatig reinigt en regelmatig onderhoud pleegt.

  • We raden u aan om fijnmazige brandstoffilters in uw brandstofdispenser te gebruiken en om een voorraad reservefilters aan te houden, zodat deze indien nodig kunnen worden vervangen.
  • Voer routinematige inspecties uit op de integriteit van tankvulen dampafdekkingen, slangen en pakkingen

Belangrijker nog, opslagtanks moeten regelmatig worden gecontroleerd op vrijgekomen water, dat zich helemaal onderin in het diepste punt van de tank bevindt, en dat onmiddellijk moet worden verwijderd als het wordt aangetroffen.

Disclaimer:
*Verwachte besparingen in BKG-uitstoot gedurende de levensduur van 2,4% bij gebruik van Esso Diesel Efficient™ B20 welke minstens 14% vetzuurmethylesters (FAME) bevat, vergeleken met conventionele diesel met tot maximaal 7% vetzuurmethylester (FAME). De berekening is gebaseerd op de in EU-richtlijn (EU) 2018/2001 beschreven methodologie.
**De formule van Esso Diesel Efficient brandstof is speciaal samengesteld om uw brandstofinjectoren te beschermen tegen interne en externe afzettingen. Dit draagt bij aan optimale kenmerken van de injectiesproeinevel en is bevorderlijk voor een efficiënte menging van brandstof en lucht. Verminderde afzettingen op brandstofinjectoren helpen een verbeterde verbranding, motorkracht en prestaties te leveren.
*** Onder een wagenpark in eigen beheer (‘captive fleet’) verstaan we een groep voertuigen die gebruikmaakt van de eigen faciliteiten en logistiek voor levering en opslag van de brandstof welke uitsluitend voor dat wagenpark toegankelijk is. De voertuigen zullen adequaat worden onderhouden als onderdeel van een overeenkomst op organisatie- of groepsniveau met de voertuigleverancier(s) (Definitie conform NBN EN 16709, sectie 3).

© 2022 Alle rechten voorbehouden. Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar dochterondernemingen.